“Ա.Դ.Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոն” ՀԿ

NewsՄամուլի տեսություն, Սախարովի կենտրոն, օգոստոս, 2023 թ․

Երևանյան գրասենյակ ../files/uploaded/August_2023_YEREVAN.pdf

Շիրակի մասնաճյուղ ../files/uploaded/August_2023_SHIRAK.pdf

Գեղարքունիքի մասնաճյուղ ../files/uploaded/August_2023_GEGHARKUNIK.pdf

Սյունիքի մասնաճյուղ ../files/uploaded/August_2023_SYUNIK.pdf

2023-09-03 13:21:03


Ս․Ն․ Նազարեթյան, Շ․Ա․ Արամյան, Ս․Ս․ Թաթոյան, Ն․Հ․ Զաքարյան «Անհատական շինարարության իրականացման և վերահսկման կարգերը»․ Գիրք-ուղեցույց

Հայտարարություն ենթադրամաշնորհների տրամադրման մասին

«Ա․Դ․Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը հայտարարում է քաղաքացիական հասարակության կայացման գործընթացներին աջակցելու նպատակով ենթադրադրամաշնորհների տրամադրման մրցույթ։
Մրցույթին մասնակցելու նախնական հայտերն ընդունվում են մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 30-ը:
Մրցույթին կարող են մասնակցել հասարակական կազմակերպություններ և երիտասարդ հետազոտողներ՝ հայտ-առաջարկը ներկայացնելով որևէ հասարակական կազմակերպության միջոցով:
Յուրաքանչյուր դրամաշնորհի չափը կազմում է 400.000 ՀՀ դրամից մինչև 600.000 ՀՀ դրամ՝ ելնելով ներկայացվող ծրագրի ծավալից և ժամանակացույցից:
Ենթադրամաշնորհային մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել ծրագիր-առաջարկ, որտեղ պետք է համառոտ նկարագրել, թե ներկայացվող ծրագիրն ինչ հիմնախնդրի լուծմանն է ուղղված և կարիքի ձևակերպումը:
Ծրագիր-առաջարկում պետք է հստակ ձևակերպված լինի նպատակը և այն խնդիրները (քայլերը), որոնց միջոցով նախատեսվում է հասնել այդ նպատակին, արդյունքներն ու ազդեցությունը։ Անհրաժեշտ է նկարագրել, թե ովքեր են ծրագրի թիրախ խմբերը (շահառուները), ծրագիրն ինչպիսի դրական փոփոխություն է բերելու նրանց համար, կամ ինչպիսին է լինելու նրանց մասնակցությունը ծրագրի իրականացման մեջ:
Ծրագիր-առաջարկը պետք է ներառի հստակ գործողությունների պլան այն մասին, թե ինչպես են ապահովվելու ակնկալվող դրական կամ շոշափելի արդյունքները:
Ծրագիր-առաջարկների համար գերակայությունները ներկայացված են հավելված 1-ում։
 
Պահանջվող հիմնական փաստաթղթերն են՝
1. Լրացված տիտղոսաթերթը,
2. Ծրագիր-առաջարկը (նախնական համառոտ շարադրանքը) (2-3 էջ),
3. Ծրագրի բյուջեն,
4. ՀԿ-ի պետռեգիստրի վկայականի պատճենը,
5. ՀԿ-ի տեղեկատու թերթը։
Սույն մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով`
1-ին փուլում՝ իրականացվելու է նախնական ընտություն ներկայացված ծրագրերի հիման վրա։
2-րդ փուլ անցած հայտերի հեղինակները էլ․ փոստի միջոցով կտեղեկացվեն այդ մասին և նրանց կառաջարկվի ներկայացնել իրենց Ծրագրի ամբողջական (ծավալուն) տարբերակը և հստակեցնեն իրենց բյուջեն՝ անհրաժեշտության դեպքում:
 
Ծրագիրը և կից փաստաթղթերը պետք է ներկայացնել առձեռն և հետևյալ էլեկտրոնային փոստի հասցեներով՝
• Երևան՝ armsakhfd@gmail.com ;
• Շիրակ՝ sakharovshirak@gmail.com;
• Սյունիք՝ sakhgoris@gmail.com;
• Գեղարքունիք՝ lusine.toplaghaltsyan@gmail.com
 
Մանրամասների համար կարող եք դիմել «Ա․Դ․ Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոն» ՀԿ ենթադրամաշնորհների տրամադրման հարցերով պատասխանատու Արմեն Պետրոսյանին, հեռ․ (+374) 94826876
 
 
05․12․2022թ․
2022-12-06 11:47:07


«Կոնդ» թաղամասի քաղաքաշինական վերակենդանացման հայեցակարգային միջազգային բաց մրցութային առաջարկների գնահատման չափորոշիչների և ներկայացված նախագծերի վերաբերյալ կարծիք

../files/uploaded/Kond.pdf

2021-08-20 10:46:17


Սախարովի կենտրոնի առաջարկությունները «Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

Նամակ ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանին

Հարգելի պարոն Աղաջանյան

Սույն թվականի փետրվարի 10-ին գրությամբ դիմել էի «Արմենիա» միջազգային օդանավակայաններ» ՓԲԸ-ի գլխավոր տնօրեն Մարսելո Վենդեին՝ «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանում գործող ավտոկայանատեղի սակագների բարձրացման և մատուցվող ծառայության որակի փոփոխությունների մասին պարզաբանումներ (տեղեկատվություն) ստանալու ակնկալիքով։

Սակայն 2020թ․փետրվարի 14-ի հ․Ելից՝ 56/ADM/20 թվակիր գրությամբ ընկերության տնօրենը հայտնել է, որ պահանջվող տեղեկատվությունն արդեն իսկ հրապարակվել է ընկերության կողմից և հասանելի է հանրությանը, ինչ վերաբերում է մեր գրությամբ բարձրացված մյուս հարցերին, ապա դրանք առևտրային գաղտնիք են, հետևաբար չեն կարող տրամադրվել։

Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ մեր կազմակերպության կողմից բարձրացված հարցը հանրային նշանակության հարց է, և խոսքը վերաբերում է Զվարթնոց օդանավակայանում գտնվող ավտոկայանատեղիին, որից օգտվում են հազարավոր քաղաքացիներ, հետևաբար, պահանջվող տեղեկատվությունը պետք է իրավական առումով հիմնավորվի և հրապարակային ներկայացվի հանրությանը, թե ինչպիսի՞ փոփոխություններ ու բարելավումներ են արվել կայանատեղիի ծառայության որակի և բովանդակության մեջ, որ ավտոկայանատեղիի սակագները 2020թ․հունվարից փոփոխվել են։

Հետաքրքիր է պպպարզել նաև, արդյո՞ք Հայաստանում ցանկացած մասնավոր ընկերություն իրավունք ունի ինքնուրույն վարել գնային քաղաքականություն և որոշել սակագներ, որոնք ողջամտության սահմաններից դուրս են և իր ծառայությունների որակի մեջ բացարձակ փոփոխություն չի կատարում կամ չի կատարել․այս օրինակում, նույն ընկերությունն է, նույն ավտոկայանատեղին է, նույն պայմանները։ Ենթադրվում է, որ օդանավակայանի այն հատվածը, որտեղ անվճար ավտոկայանատեղի է համարվում, այն փոխհատուցվում է (կոմպենսացվում է)այս վճարովի ավտոկայանատեղիի սակագնի բարձրացման հաշվին, սա խախտում է վճարող սպառողի իրավունքները, փաստորեն նրա հաշվին, անվճար ավտոկայանատեղի է պահվում մասնավոր, շահույթ հետապնդող ընկերության կողմից, սա անարդարացի և ոչ ողջամիտ քայլ է «Արմենիա»միջազգային օդանավակայաններ»ՓԲԸ-ի։

Այս հարցում ակնկալում եմ Ձեր աջակցությունը, հետևաբար, Ձեզ եմ ուղարկում մեր կազմակերպության գրավոր հարցման ու ընկերությունից ստացված պատասխանի պատճենները։ Հուսով եմ, որ ՀՀ կառավարության աշխատակազմը՝ ի դեմս Ձեզ, հետամուտ կլինի, որպեսզի մեր կողմից բարձրացված հարցերն ու մտահոգություններն ըստ էության քննարկման առարկա դառնան և մասնագիտական առումով համալիր վերլուծվեն նաև ՀՀ պետական լիազոր մարմինների կողմից։

Ակնկալում եմ սեղմ ժամկետում ստանալ նաև Ձեր գրավոր պատասխանը, սույն խնդրի վերաբերյալ։

 

Հարգանքով՝                                                             Լևոն Ներսիսյան

                                                                                 Գործադիր տնօրեն

Սույն նամակի պատասխանը՝ ստորև

../files/uploaded/Արմենիա-միջօդանավակայան-ՓԲԸ-ՏՄՊՊՀ-20072020 (1).pdf

2020-08-07 10:49:33


Հեռավար կրթության հարցման ամփոփում

Ա․Դ․Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոնը հարցում է իրականացրել Հայաստանում կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված հեռավար կրթության վերաբերյալ։

Հարցմանը  հիմնականում մասնակցել են Գեղարքունիքի մարզի (68 հոգի) և Շիրակի մարզի (46 հոգի) բնակիչները։  Մի քանիսը մասնակցել են Երևանից, Արցախից, Արմավիրի, Լոռու, Տավուշի մարզերից։

Հարցումն իրականացվել է առցանց և անանուն, ուստի հարցվողները որևէ կերպ կաշկանդված չեն եղել իրենց պատասխաններում։ Ամփոփումն իրականցրել է Սախարովի կենտրոնի Գեղարքունիքի մասնաճյուղը։

Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում այդ հարցաթերթը և հարցման ամփոփումը։

Սյունիքի մարզի վերաբերյալ տվյալները կներկայացնենք ավելի ուշ։

Ակնկալում ենք հանրային քննարկում․․․

 

Սախարովի կենտրոն

../files/uploaded/Հեռավար կրթության հարցման ամփոփում.pdf

../files/uploaded/Հարցաթերթ_Հեռավար կրթություն.pdf

 

2020-06-17 15:55:08


Սոցիալական աջակցություն Ա.Դ. Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոնի կողմից

Ա.Դ.Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոնի կողմից մարդասիրական աջակցության  խմբաքանակը հասավ ՀՀ Շիրակի մարզի Սարապատ համայնքի բնակավայրեր:
Հաշվի առնելով կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով բնակչության շրջանում առաջացած սոցիալական խնդիրները,   Սարապատ համայնքի թվով 50/հիսուն/ ընտանիքների տրամադրվեց մարդասիրական աջակցություն մթերքի տեսքով: Բաշխումն իրականացվեց Ա. Դ. Սախարովի անվան մարդու իրավունքների  պաշտպանության հայկական  կենտրոնի ներկայացուցիչների և Սարապատ համայնքի բնակավայրերի վարչական ղեկավարների հետ  համատեղ: 

Շնորհակալություն Ա.Դ. Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոնին Սարապատի համայնքապետարանի և համայնքի բնակիչների կողմից

http://sarapat.am/Pages/Home/newsdetails.aspx?nID=527&fbclid=IwAR0xXdldkPXs6ECW1lLvEBsr9E311Uc6L1ojgTvSkW-rhjX0JMIvxpC3wU4#.XuneLmgzaUm

2020-06-17 13:12:12


Նամակ ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարին՝ հեռավար կրթության հարցման ամփոփման վերաբերյալ

Պարոն Նախարար,

Ա․Դ․Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոնը հարցում է անցկացրել Հայաստանում կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված հեռավար կրթության վերաբերյալ։

Հարցմանը  հիմնականում մասնակցել են Գեղարքունիքի մարզի (68 հոգի) և Շիրակի մարզի (46 հոգի) բնակիչները։  Մի քանիսը մասնակցել են Երևանից, Արցախից, Արմավիրի, Լոռու, Տավուշի մարզերից։

Հարցումն իրականացվել է առցանց և անանուն, ուստի հարցվողները կաշկանդված չեն եղել իրենց պատասխաններում։ Ամփոփումն իրականցրել է Սախարովի կենտրոնի Գեղարքունիքի մասնաճյուղը։

Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում հարցման ամփոփումը և հուսով ենք, որ այն օգտակար կլինի ճգնաժամային իրավիճակներում կրթական գործընթացի կազմակերպման ժամանակ։

 

Լևոն Ներսիսյան

Գործադիր տնօրեն

 

 

2020-06-17 13:05:47


Մարդասիրական աջակցության հերթական խմբաքանակը հասավ Արթիկ

 

Ա.Դ.Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոնի կողմից մարդասիրական աջակցության հերթական խմբաքանակը հասավ Արթիկ, Սպանդարյան և Սարատակ համայնքներ:
Սննդի և հիգիենայի պարագաների փաթեթների հանձնման գործընթացն իրականացվել է Արթիկի համայնքապետարանի կողմից, ներգրավված էին նաև Սպանդարյան և Սարատակ համայնքներիի ներկայացուցիչներ:

Ա.Դ.Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոնի աջակցությունից օգտվեց 29 ընտանիք: Արթիկի համայնքապետարանը և շահառու ընտանիքներն իրենց խորին շնորհակալություն են հայտնում կազմակերպությանը՝ անչափ կարևոր և սպասված աջակցության համար:

 

2020-06-15 21:47:22
 1   2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15