“Ա.Դ.Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոն” ՀԿ

NewsՈ՞ր օրենքով է պետությունը պարտավոր հասարակական կազմակերպությանը տարածք հատկացնել կամ տարածքով ապահովել. Սախարովի կենտրոնի պատասխանը

Պետական գույքի կառավարման վարչությունը պատասխանում է Սախարովի կենտրոնին

http://hetq.am/arm/news/83371/

2017-11-09 07:26:56


ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԸ ՍԱԽԱՐՈՎԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻՆ

Հայաստանի Հանրապետության՝ ԵՏՄ անդամակցելուց և համապատասխան համաձայնագիր կնքելուց հետո, բազմաթիվ ՀՀ քաղաքացիներ, որոնք աշխատում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող Ռուսաստանի Դաշնության ենթակա հաստատություններում, կանգնել են փաստի առջև, քանի որ 2017թ․ հունվարի 1-ից հետո նրանց աշխատանքային գործունեության ժամանակահատվածն աշխատանքային ստաժ չի հաշվառվում, իսկ կենսաթոշակը՝ չի վերահաշվարկվում, չնայած նրան, որ նրանք ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ՀՀ պետական բյուջե են վճարում եկամտային հարկի գումարները։ Այս սահմանափակումն ամրագրվել է ՀՀ կառավարության 05․05․2011թ․ «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին հ․ 665-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 15․4 և 32-րդ կետերով:
Սախարովի կենտրոնը քաղ․ Խ․ Կիրակոսյանի դիմումի հիման վրա դիմել է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն և ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե։ Բացասական պատասխաններ ստանալուց հետո Սախարովի կենտրոնը դիմել է ՀՀ վարչապետին և մանրամասն ներկայացրել հիմնախնդիրը։ Ինչի արդյունքում, ի պատասխան ՀՀ վարչապետին ուղղված մեր գրության ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից ստացվել է պատասխան, որ ՀՀ սոցիալական ապահովության պետական ծառայությանը հանձնարարվել է 01․01․2017թ․-01․06․2017թ․ ժամանակահատվածը հաշվառել քաղ․ Խ․ Կիրակոսյանի աշխատանքային ստաժում և կենսաթոշակը վերահաշվարկել դիմելու ամսվան հաջորդող ամսվա 1-ից։

 

../files/uploaded/ՀՀ Աշխատանքի և սոց․հարցերի նախ_Խ․Կիրակոսյանի գործով.pdf

2017-10-17 11:38:32


ՆԱՄԱԿ ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻՆ

ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆ-ՆԱՄԱԿԸ

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության զբոսաշրջության պետական կոմիտեն, քննության առնելով Սախարովի կենտրոնի գրությունը, դիմել էր Արենի-1 քարայրի հնագիտական արշավախմբի ղեկավարին, որի պատասխանն էլ տրամադրել է Կենտրոնին: Ցավոք, այն որևէ հստակություն չմտցրեց մեզ հետաքրքրող հարցում...

../files/uploaded/Letter_Tourism_Areni.PDF

2017-08-28 07:49:02


Նամակ ՀՀ զբոսաշրջության պետական կոմիտեի նախագահ Զարմինե Զեյթունցյանին

Սախարովի կենտրոնի աշխատակազմի կարողությունների հզորացման դասընթաց, 07-10 հունիսի, 2017թ., Ծաղկաձոր

Եռօրյա սեմինարների շարքը ներառել է հետևյալ թեմաները.

1. Սախարովի կենտրոնի գործունեություն,

2.  Ծրագրային գործունեություն, հետագա ռազմավարություն,

3.  Թիմայինաշխատանք. կազմակերպությանառաջիկագործունեությանպլանավորում, ուսումնականբաղադրիչ, լրացուցիչդասընթացներ, ուսումնականնորմոդուլներ:

4.  Կրթական հիմնախնդիրներ, Սերոբ Խաչատրյան, ԵՊՀ փիլիսոփայության պատմության ամբիոնի դասախոս,

5.  ՏԻՄ հիմնախնդիրներ, Սառա Պետրոսյան, «Հետք» առցանց թերթի լրագրող,

6. Միջմշակութային հաղորդակցում, Արեգ Թադևոսյան, «Թրեյներների ազգային թիմ» ՀԿ նախագահ,

7. Տեղեկատվական հասարակություն, Շուրա Մարտիրոսյան, Սախարովի կենտրոնի Գյումրի Ինֆոտան փորձագետ

 

https://web.facebook.com/SakharovCentre/posts/1190459461099588

 

Image may contain: 8 people, people smiling, people standing and indoor

2017-06-20 10:11:38


ԲԱՑ ՆԱՄԱԿ ՈՉ ՄԻԱՅՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻՆ, ԱՅԼԵՎ ԵՐԿՐԻ ՎԵՐՆԱԽԱՎԸ ՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ԲՈԼՈՐ ԱՆՁԱՆՑ

Նամակ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին

Ջրամատակարարում իրականացնող ընկերության և բաժանորդների պատասխանատվության սահմանների հստակեցման պահանջ

Ա․ Դ․ Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոն ՀԿ-ը ս․ թ․ հոկտեմբերի 19-ին դիմել է ՀՀ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե, ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանջնաժողով և Երևանի քաղաքապետարան՝ ջրամատակարարում իրականացնող ընկերության և բաժանորդների պատասխանատվության սահմանների հստակեցման պահանջով։ Սույն թվականի հոկտեմբերի 28-ին ստացվել է ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի գրավոր պատասխանը, համաձայն որի՝  հանձնաժողովը սահմանել է խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման կանոնների մասին նախագիծը, որը շուտով դրվելու է հանրային լսումների։

Նշյալ նախագծի հղումը՝ http://www.psrc.am/am/announcements/anews/2324-2016-11-04-14-59-58, http://psrc.am/am/announcements/anews/2275-2016-06-27-08-43-57

Հանձնաժողովի պատասխանի հղումը՝ ../files/uploaded/ՀԾԿՀ պատասխանը.pdf

ՀՀ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի պատասխանը՝ ../files/uploaded/ՀՀ ջրային տնտեսության ՊԿ-պատասխան.pdf, ../files/uploaded/ՀՀ ՋՏՊԿ լրացուցիչ պատասխան.pdf

Երևանի քաղաքապետարանի պատասխանը՝ ../files/uploaded/Երևանի քաղաքապետարանի—պատասխան.pdf

Երևան Ջուր ՓԲԸ պատասխանը՝ ../files/uploaded/Երևան Ջուր ՓԲԸ—պատասխան.pdf

Սախարովի կենտրոնի գրություն-նամակը՝ ../files/uploaded/Ջրամատակարարող ընկերության և բաժանորդի պատասխանատվության մասին.pdf

2016-10-28 15:50:33
 1   2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12