“Ա.Դ.Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոն” ՀԿ

NewsՊետական գույքի կառավարման վարչությունը պատասխանում է Սախարովի կենտրոնին

http://hetq.am/arm/news/83371/

2017-11-09 07:26:56


ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԸ ՍԱԽԱՐՈՎԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻՆ

Հայաստանի Հանրապետության՝ ԵՏՄ անդամակցելուց և համապատասխան համաձայնագիր կնքելուց հետո, բազմաթիվ ՀՀ քաղաքացիներ, որոնք աշխատում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող Ռուսաստանի Դաշնության ենթակա հաստատություններում, կանգնել են փաստի առջև, քանի որ 2017թ․ հունվարի 1-ից հետո նրանց աշխատանքային գործունեության ժամանակահատվածն աշխատանքային ստաժ չի հաշվառվում, իսկ կենսաթոշակը՝ չի վերահաշվարկվում, չնայած նրան, որ նրանք ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ՀՀ պետական բյուջե են վճարում եկամտային հարկի գումարները։ Այս սահմանափակումն ամրագրվել է ՀՀ կառավարության 05․05․2011թ․ «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին հ․ 665-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 15․4 և 32-րդ կետերով:
Սախարովի կենտրոնը քաղ․ Խ․ Կիրակոսյանի դիմումի հիման վրա դիմել է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն և ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե։ Բացասական պատասխաններ ստանալուց հետո Սախարովի կենտրոնը դիմել է ՀՀ վարչապետին և մանրամասն ներկայացրել հիմնախնդիրը։ Ինչի արդյունքում, ի պատասխան ՀՀ վարչապետին ուղղված մեր գրության ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից ստացվել է պատասխան, որ ՀՀ սոցիալական ապահովության պետական ծառայությանը հանձնարարվել է 01․01․2017թ․-01․06․2017թ․ ժամանակահատվածը հաշվառել քաղ․ Խ․ Կիրակոսյանի աշխատանքային ստաժում և կենսաթոշակը վերահաշվարկել դիմելու ամսվան հաջորդող ամսվա 1-ից։

 

../files/uploaded/ՀՀ Աշխատանքի և սոց․հարցերի նախ_Խ․Կիրակոսյանի գործով.pdf

2017-10-17 11:38:32


ՆԱՄԱԿ ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻՆ

ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆ-ՆԱՄԱԿԸ

ՀՀ տնտեսական զարգացման և նրդրումների նախարարության զբոսաշրջության պետական կոմիտեն քննության առնելով Սախարովի կենտրոնի գրությունը  դիմել էր Արենի-1 քարայրի հնագիտական արշավախմբի ղեկավարին, որի պատասխանն էլ տրամադրել է Կենտրոնին, որը, ցավոք, որևէ հստակություն չմտցրեց մեզ հետաքրքրող հարցում...

../files/uploaded/Letter_Tourism_Areni.PDF

2017-08-28 07:49:02


Նամակ ՀՀ զբոսաշրջության պետական կոմիտեի նախագահ Զարմինե Զեյթունցյանին

Սախարովի կենտրոնի աշխատակազմի կարողությունների հզորացման դասընթաց, 07-10 հունիսի, 2017թ., Ծաղկաձոր

ԲԱՑ ՆԱՄԱԿ ՈՉ ՄԻԱՅՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻՆ, ԱՅԼԵՎ ԵՐԿՐԻ ՎԵՐՆԱԽԱՎԸ ՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ԲՈԼՈՐ ԱՆՁԱՆՑ

Նամակ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին

Ջրամատակարարում իրականացնող ընկերության և բաժանորդների պատասխանատվության սահմանների հստակեցման պահանջ

Ա․ Դ․ Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոն ՀԿ-ը ս․ թ․ հոկտեմբերի 19-ին դիմել է ՀՀ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե, ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանջնաժողով և Երևանի քաղաքապետարան՝ ջրամատակարարում իրականացնող ընկերության և բաժանորդների պատասխանատվության սահմանների հստակեցման պահանջով։ Սույն թվականի հոկտեմբերի 28-ին ստացվել է ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի գրավոր պատասխանը, համաձայն որի՝  հանձնաժողովը սահմանել է խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման կանոնների մասին նախագիծը, որը շուտով դրվելու է հանրային լսումների։

Նշյալ նախագծի հղումը՝ http://www.psrc.am/am/announcements/anews/2324-2016-11-04-14-59-58, http://psrc.am/am/announcements/anews/2275-2016-06-27-08-43-57

Հանձնաժողովի պատասխանի հղումը՝ ../files/uploaded/ՀԾԿՀ պատասխանը.pdf

ՀՀ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի պատասխանը՝ ../files/uploaded/ՀՀ ջրային տնտեսության ՊԿ-պատասխան.pdf, ../files/uploaded/ՀՀ ՋՏՊԿ լրացուցիչ պատասխան.pdf

Երևանի քաղաքապետարանի պատասխանը՝ ../files/uploaded/Երևանի քաղաքապետարանի—պատասխան.pdf

Երևան Ջուր ՓԲԸ պատասխանը՝ ../files/uploaded/Երևան Ջուր ՓԲԸ—պատասխան.pdf

Սախարովի կենտրոնի գրություն-նամակը՝ ../files/uploaded/Ջրամատակարարող ընկերության և բաժանորդի պատասխանատվության մասին.pdf

2016-10-28 15:50:33


Բնության հուշարձանները պահանջում են իրենց անձնագրերը 1    2    3    4   5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15