“Ա.Դ.Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոն” ՀԿ

Օգտակար կապեր

ԻՆՏԵՐՆԵՏԱՅԻՆ ԿԱՅՔԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐ

ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀ

www.president.am

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎ

www.parliament.am

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

www.gov.am

ՀՀ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐ

www.court.am

ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ

www.concourt.am

ՀՀ ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆ

www.ombuds.am

ԼՂՀ ՆԱԽԱԳԱՀ

www.president.nkr.am

ԼՂՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

www.nkr.am

ՀՀ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

www.mss.am

2. Առողջապահության նախարարություն

www.moh.am

3. Առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն

www.minted.am

4. Արդարադատության նախարարություն

www.justice.am

5. Արտաքին գործերի նախարարություն

www.armeniaforeignministry.am

6. Բնապահպանության նախարարություն

www.mnp.am

7. Գյուղատնտեսության նախարարություն

www.minagro.am

8. Էներգետիկայի նախարարություն

www.minenergy.am

9. Սփյուռքի նախարարություն

www.mindiaspora.am

www.hayernaysor.am

10. Կրթության և գիտության նախարարություն

www.edu.am

11. Մշակույթի նախարարություն

www.mcya.am

12. Պաշտպանության նախարարություն

www.mil.am

13. Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

www.msy.am

14. Տարածքային կառավարման նախարարություն

www.mta.gov.am

15. Տրանսպորտի և կապի նախարարություն

www.mtc.am

16. Քաղաքաշինության նախարարություն

www.mud.am

17. Ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն

www.mfe.gov.am

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ

1.  Ազգային անվտանգության ծառայություն

www.sns.am, www.snb.am

2. Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե

www.cadastre.am

3.  Հարկային պետական ծառայություն

www.taxservice.am

4.  Մաքսային պետական կոմիտե

www.customs.am

5. Ոստիկանություն

www.police.am

6.  Պետական գույքի կառավարման վարչություն

www.privatization.am

7. Քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն

www.aviation.am

ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՅԼ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ

1. Կենտրոնական բանկ

www.cba.am

2. Գլխավոր դատախազություն

www.genproc.am

3. Արտակարգ իրավիճակների վարչություն

www.ema.am

4. Ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

www.scws.am

5. Միգրացիոն գործակալություն

www.dmr.am

6. Տարածքային կառավարման համակարգ

www.region.am

7. Ազգային վիճակագրական ծառայություն

www.armstat.am

8. Քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ

www.csc.am

9. Արժեթղթերի հանձնաժողով

www.sca.am

10. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

www.elections.am

11. Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով

www.psrc.am

12. Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով

www.competition.am

13. Գիտությունների ազգային ակադեմիա

www.sci.am

14. Հայաստանի համահայկական հիմնադրամ

www.himnadram.org

15. Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագիր

www.prsp.am

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԿԱՅՔԵՐ

1. www.arlis.am

2. www.laws.am

3. www.irtek.am

ՈՐՈՆՈՂԱԿԱՆ ԻՆՏԵՐՆԵՏԱՅԻՆ ԿԱՅՔԵՐ

1. www.google.com

2. www.yahoo.com

3. www.altavista.com

4. www.yandex.ru

5. www.rambler.ru

6. www.aport.ru