“Ա.Դ.Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոն” ՀԿN Item Implementation dates Grantor
1

Քաղաքացիական հասարակության հզորացումը Հայաստանի մարզերում

2018-2020

Brot für die Welt

Գերմանիա

2

Քաղաքացիական հասարակության հզորացումը Հայաստանի Հանրապետության մարզերում

2015-2017

Brot für die Welt

Գերմանիա

3

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԵՐՈՒՄ

2013-2014

Բաց հասարակության ինստիտուտ

4

Քաղաքացիական հասարակության նախաձեռնությունների հզորացում (շարունակություն)

2012-2014

EED

5

Մարդու իրավունքների և հանրային շահերի պաշտպանության հզորացումը Հայաստանի Հանրապետության մարզերում

2012

Բաց հասարակության ինստիտուտ

6

Ծրագիր "Քաղաքացիական հասարակության նախաձեռնություններ"

2008-2011

ICCO Նիդեռլանդներ
EED Գերմանիա

7

Ծրագիր "ՀՀ մարզերում մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության ոլորտում Սախարովի կենտրոնի կառուցվածքային միավորների և տեղական ՀԿ-ների համատեղ գործունեության հզորացում"

2008-2009

Բաց հասարակության ինստիտուտ

8

Ծրագիր “Մարդու իրավունքների ամրապնդում ընտրված ՀԿ-ների կարողությունների զարգացման միջոցով”

2006-2008

Բաց հասարակության ինստիտուտ

9

Ծրագիր “Համայնքային կազմակերպությունների հնարավորությունների հզորացման ռեսուրս կենտրոն”

 

2006-2007

Եվրասիա հիմնադրամ

10

Ծրագիր “Փախստականները Գեղարքունիքի մարզում 15 տարի անց” 

2005-2006

Բաց հասարակության ինստիտուտ

SOROS 1   2    3