“Ա.Դ.Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոն” ՀԿN Item Implementation dates Grantor
1

Քաղաքացիական հասարակության հզորացումը Հայաստանի Հանրապետության մարզերում

2015-2017

Brot für die Welt

Գերմանիա

2

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԵՐՈՒՄ

2013-2014

Բաց հասարակության ինստիտուտ

3

Քաղաքացիական հասարակության նախաձեռնությունների հզորացում (շարունակություն)

2012-2014

EED

4

Մարդու իրավունքների և հանրային շահերի պաշտպանության հզորացումը Հայաստանի Հանրապետության մարզերում

2012

Բաց հասարակության ինստիտուտ

5

Ծրագիր "Քաղաքացիական հասարակության նախաձեռնություններ"

2008-2011

ICCO Նիդեռլանդներ
EED Գերմանիա

6

Ծրագիր "ՀՀ մարզերում մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության ոլորտում Սախարովի կենտրոնի կառուցվածքային միավորների և տեղական ՀԿ-ների համատեղ գործունեության հզորացում"

2008-2009

Բաց հասարակության ինստիտուտ

7

Ծրագիր “Մարդու իրավունքների ամրապնդում ընտրված ՀԿ-ների կարողությունների զարգացման միջոցով”

2006-2008

Բաց հասարակության ինստիտուտ

8

Ծրագիր “Համայնքային կազմակերպությունների հնարավորությունների հզորացման ռեսուրս կենտրոն”

 

2006-2007

Եվրասիա հիմնադրամ

9

Ծրագիր “Փախստականները Գեղարքունիքի մարզում 15 տարի անց” 

2005-2006

Բաց հասարակության ինստիտուտ

SOROS

10

Ծրագիր “Քաղաքացիական հասարակության նախաձեռնություններ”

2004-2008

ICCO

Նիդեռլանդներ 1   2    3