“Ա.Դ.Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոն” ՀԿ

Analyses 

ՀՀ կառավարության 16.03.2006թ. <Նախկին ԽՍՀՄ խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում մինչև 10.06.1993թ. ներդրված դրամական ավանդների դիմաց փոխհատուցման տրամադրման կարգը հաստատելու մասին> թիվ 352-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի վերաբերյալ

2007

 

Պետության և հասարակության կարիքների համար սեփականության օտարվող տարածքների բնակիչների իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ

2007

 

Երևանի Մ. Մխոյանի անվ. թիվ 68 միջ. դպրոցումիրականացված ստուգման աշխատանքներին որպես հասարակական դիտորդ մասնակցելու վերաբերյալ

2007

 

Ծառայության դիմաց վճարներ գանձելու վերաբերյալ

2006

 

Կարծիք թրաֆիքինգի խնդրի և դրա դեմ պայքարելու վերաբերյալ

2006

 

<ՀՀ քաղաքացիության մասին> ՀՀ օրենքում առկա թերության վերաբերյալ

2006

 

Փախստականները դեռևս ապահովված չեն բնակարաններովխնդիր, որը շարունակում է մնալ չլուծված

2006

 

Փախստականները դեռևս ապահովված չեն բնակարաններովխնդիր, որը շարունակում է մնալ չլուծված

2006

 

Ի՞նչ է տալիս պետական գույքի մասնավորեցումը մեր հայրենակիցներին

2006

 

Փախստականների ինտեգրում և հասարակության լիարժեք անդամ նրանց համարելու հիմնախնդրի վերաբերյալ

2006 1    2    3    4    5   6