“Ա.Դ.Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոն” ՀԿ

Analyses 

Փախստական Ռոման Զախարյանի դիմումի վերաբերյալ

2009

 

<Անանիա Շիրակացու անվ. ճեմարանի> տեսչական ստուգումներին որպես հասարակական դիտորդ մասնակցելու վերաբերյալ

2009

 

Փախստականն իրավունք ունի ծառայել ՀՀ բանակում, այլ ոչ թե կրում է պարտավորություն

2008

 

Զոհված ազատամարտիկի մայր Հեղինե Շահբազյանի դիմումի կապակցությամբ

2008

 

<ՀՀ քաղաքացիների ՀՀ-ից ելքի և ՀՀ մուտքի մասին> ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ

2007

 

ՀԿ-ների կողմից իրենց շահառուների խախտված իրավունքները դատական կարգով պաշտպանելու իրավունքների վերաբերյալ

2007

 

ՀՀ կառավարության 16.03.2006թ. <Նախկին ԽՍՀՄ խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում մինչև 10.06.1993թ. ներդրված դրամական ավանդների դիմաց փոխհատուցման տրամադրման կարգը հաստատելու մասին> թիվ 352-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի վերաբերյալ

2007

 

Պետության և հասարակության կարիքների համար սեփականության օտարվող տարածքների բնակիչների իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ

2007

 

Երևանի Մ. Մխոյանի անվ. թիվ 68 միջ. դպրոցումիրականացված ստուգման աշխատանքներին որպես հասարակական դիտորդ մասնակցելու վերաբերյալ

2007

 

Ծառայության դիմաց վճարներ գանձելու վերաբերյալ

2006 1    2    3    4    5   6