“Ա.Դ.Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոն” ՀԿ

Analyses 

Պայմանական վաղաժամկետ ազատելու վերաբերյալ օրենսդրական ոլորտի ուսումնասիրություն և առաջարկություն

2013

 

ՄԱԿ-ի համընդհանուր պարբերական դիտարկման համաձայն մարդու իրավունքների ոլորտում ՀՀ կողմից ստանձնած պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ այլընտրանքային զեկույց

2011

 

<ՀՀ-ում հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության սոցիալական ներառման մասին> ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ

2011

 

<Կամավոր աշխատանքի մասին> ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ

2010

 

<Հասարակական կազմակերպությունների մասին> ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ, որը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետին

2010

 

<Հասարակական կազմակերպությունների մասին> ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ, որը ներկայացվել է ՀՀ նախագահին

2010

 

<Ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին> ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ, որը ներկայացվել է ՀՀ նախագահին

2010

 

<Ընտրական օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին> ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ

2010

 

<Ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին> ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ, որը ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ նախագահին

2010

 

<ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին> ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ, որը ներկայացվել է ՀՀ գլխավոր դատախազին

2010 1    2    3   4    5    6