“Ա.Դ.Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոն” ՀԿ

Analyses 

Հասարակական կազմակերպությունների դատական պաշտպանության իրավունքները սահմանափակված են ՀՀ օրենսդրությամբ

2014

 

Սոցիալական կապիտալի ձևավորման հիմնական գործոնների որոշման ուսումնասիրություն Երևան, Գյումրի, Գավառ քաղաքներում

2014

 

Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների երեխայի զարգացնող միջավայրի ապահովում

2014

 

ՀՀ  Գեղարքունիքի մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրավական ակտերի ինտերնետային մատչելիության մոնիտորինգ

2014

 

Հասարակական կազմակերպությունների մասին ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ (աղյուսակի տեսքով)

2014

 

Տեղեկանք «Ավտոտրանսպորտային միջոցների կայանատեղերի տեղական տուրքի մասին»  ՀՀ օրենքի և դրանից բխող իրավական ակտերի վերաբերյալ

2013

 

Պայմանական վաղաժամկետ ազատելու վերաբերյալ օրենսդրական ոլորտի ուսումնասիրություն և առաջարկություն

2013

 

ՄԱԿ-ի համընդհանուր պարբերական դիտարկման համաձայն մարդու իրավունքների ոլորտում ՀՀ կողմից ստանձնած պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ այլընտրանքային զեկույց

2011

 

<ՀՀ-ում հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության սոցիալական ներառման մասին> ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ

2011

 

<Կամավոր աշխատանքի մասին> ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ

2010 1    2    3   4    5    6