“Ա.Դ.Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոն” ՀԿ

Analyses 

Դիտողություններ և առաջարկություններ «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ Օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ Օրենքի նախագծի վերաբերյալ

2019

 

«Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ ստորև ներկայացված մեր նկատառումներն ու առաջարկությունները հասցեագրված են ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեին (ՊԵԿ)

2018

 

Երեխաների իրավունքները Հայաստանում կամ խեղված ճակատագրեր…

2017

 

ՀՀ  ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ, ՇԻՐԱԿԻ ԵՎ  ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԵՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՑԱՆՑԱՅԻՆ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ  ԿԱՅՔԵՐԻ  ԲՈՎԱՆԴԱԿԱՅԻՆ  ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ

2016

 

Դիմում ուղղված ՀՀ ԱԺ խմբակցություններին և անկախ պատգամավորներին՝ անավարտ շինարարության բնակարանաշինարարական կոոպերատիվների փայատերերի կողմից խորհրդային ռուբլով վճարված գումարների արժեզրկումից փայատերերի կրած կորուստների դիմաց նրանց դրամական օգնություն վճարելու և վճարումը ձգձգելու հիմնախնդրի վերաբերյալ

2016

 

Առաջարկություններ «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ

2016

 

Սախարովի կենտրոնն իր առաջարկությունները ներկայացրել է «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ: Նախագիծը կարող եք գտնել այս կայքում http://moj.am/storage/files/legal_acts/ legal_acts_1751062099221_002.naxagic.himnavorum.teghekanq.pdf

2014

 

Դիտողություններև առաջարկություններ «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ

2014

 

ՀՀ Արդարադատության նախարարության կողմից շրջանառության մեջ դրված ՙԱնձնական տվյալների պաշտպանության մասին՚ ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ http://moj.am/legal/view/article/701

2014

 

ԵԱՀԿ-ի ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի (ԺՀՄԻԳ) ՚Օրենսդրական գործընթացի գնահատումը Հայաստանի Հանրապետությունում՚ զեկույցի վերաբերյալ http://www.osce.org/hy/odihr/126129?download=true

2014 1    2   3    4    5    6