“Ա.Դ.Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոն” ՀԿ

Analyses 

ՏԻՄ-երի կողմից սոցիալական աջակցության տրամադրման հիմնավորվածությունը և չափոփոշիչների առկայությունը Սյունիքի մարզի միավորված համայնքներում

2022

 

Հանրակրթության պետական չափորոշիչը ՀՀ հանրակրթական համակարգում տեղի ունեցող փոփոխությունների համատեքստում

2021

 

Վերլուծական զեկույց. «Գեղարքունիքի մարզում գործող մարզադպրոցների դերը երեխաների առողջ ապրելակերպի խթանման և սոցիալականացման գործընթացներում» 

2021

 
Նկատառումներ ՀՀ ոստիկանության կողմից շրջանառության մեջ դրված «ՀՀ կառավարության 1998թ․ հ․ 821 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մաuին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ
2021

 

ԴԻՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ առողջապահության նախարարի 04/08/2020թ․ «ՀՀ-ում կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) տարածման կանխարգելման նպատակով կիրառվող ՍԿ N 3․1․2-001-20 սանիտարական կանոնները հաստատելու մասին» հ․ 17-Ն հրամանի (փոփ․ 20/08/2021թ․ հ․ 65- հրաման, որն ուժի մեջ է մտնում 01/10/2021թ․) վերաբերյալ

2021

 

«Կոնդ» թաղամասի քաղաքաշինական վերակենդանացման հայեցակարգային միջազգային բաց մրցութային առաջարկների գնահատման չափորոշիչների և ներկայացված նախագծերի վերաբերյալ կարծիք          

2021

 

Ա․Դ․ Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոնի կարծիքը՝ «ՀՀ Փաստահավաք հանձնաժողովի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի հիմնավորումների վերաբերյալ

https://www.e-draft.am/projects/2512/justification

2020

 

Դիտողություններ և առաջարկություններ  «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ

2020

 

Դատական համակարգը պայքարում է իր անկախության համար

2019

 

Սախարովի կենտրոնի կարծիքը ՀՀ կառավարության որոշման վերաբերյալ՝ ուղղված ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը

2019 1   2    3    4    5    6