“Ա.Դ.Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոն” ՀԿN Item Implementation dates Grantor
11

Ծրագիր “Փախստականները Գեղարքունիքի մարզում 15 տարի անց” 

2005-2006

Բաց հասարակության ինստիտուտ

SOROS

12

Ծրագիր “Քաղաքացիական հասարակության նախաձեռնություններ”

2004-2008

ICCO

Նիդեռլանդներ

13

Ծրագիր 21-րդ դարի քաղաքացին”

2004-2005

Բաց հասարակության ինստիտուտ

14

Ծրագիր “Քաղաքացիական հասարակության դպրոց”

2002-2004

CORDAID Նիդեռլանդներ

15

Տրաֆիկինգի երևույթների վերաբերյալ Հանրապետության բնակչության /ռիսկի խումբիրազեկության բարձրացման ծրագիր

2002-2004

Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատուն

16

Փախստականների ինտեգրման ծրագիր “Յուրայինների մեջ յուրային. հավասար հնարավորությւոններ”

2001

Փախստականների հարցերով Դանիական խորհուրդ

17

“Առաջին ատյանի դատարանների աշխատանքային պայմանների մոնիտորինգ”

2001

ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակ

18

Ծրագիր “Աջակցություն փախստականների և կարգավիճակով նրանց հավասարեցված անձանց հպատակագրման և ինտեգրման գործընթացներին”

2000-2004

ՄԱԿ-ի ՓԳՀ հայաստանյան գրասենյակ

19

Հասարակական աջակցության ծրագիր աղետի գոտու բանկիչներին –“Բնակարանների գնման վկայագրեր”

2000-2004

Ուրբան ինստիտուտ

20

“Մարդու իրավունքների և մարդու իրավունքների մոնիտորինգի ուսուցում” լուսավորչական ծրագիր հասարակության լայն շերտերի համար

2000-2001

Համշխարհային ուսուցում 1    2   3    4