“Ա.Դ.Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոն” ՀԿN Item Implementation dates Grantor
21

Հասարակական շարժման ձևավորման ծրագիր “Մտածիր գլոբալ, գործիր լոկալ”

2000

Միգրացիայի միջազգային կազմակերպություն

22

Ծրագիր “Բնակչության անապահով խավերի իրավաբանական և փաստաբանական աջակցության տրամադրում”

1999-2000

Բաց հասարակության ինստիտուտ

SOROS

23

ՀԿ-ների սատարման ծրագիր “Ֆինանսական և կազմակերպչական ամրապնդման միջոցները”

1999-2000

Եվրասիա հիմնադրամ

24

Համայնքների կայացման աջակցության ծրագիր “Համայնքի զարգացու” - STAR2

1999-2000

Եվրասիա հիմնադրամ

25

Լիդերական շարժման ձևավորման ծրագիր “Ճանաչիր ինքդ քեզ”

1999

ԱՀՀ ՀԿԿ

26

Ծրագիր Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը որպես քաղաքացիական հասարակության ձևավորման հիմք”

1998-1999

Բաց հասարակության ինստիտուտ SOROS

27

Լուսավորչական ծրագիր տարբեր մարզերի ՀԿ-ների համարԴասեր առանց սահմանների”

1998

ԱՀՀ ՀԿԿ

28

Համայնքների կայացման աջակցության ծրագիր “Համայնքի զարգացում”-STAR1

1998

Եվրասիա հիմնադրամ

29

Ծրագիր “Բնակչության անապահով խավերի իրավաբանական և փաստաբանական աջակցության տրամադրում”

1996-2005

NED

30

Ծրագիր “Հումանիտար և տեխնիկական աջակցություն Հայաստանի հանրակրթական դպրոցներին և առողջապահական հիմնարկներին”

1996-1997

Counterpart, ԱՄՆ 1    2    3   4