“Ա.Դ.Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոն” ՀԿN Item Implementation dates Grantor
21

ՀԿ-ների սատարման ծրագիր “Ֆինանսական և կազմակերպչական ամրապնդման միջոցները”

1999-2000

Եվրասիա հիմնադրամ

22

Համայնքների կայացման աջակցության ծրագիր “Համայնքի զարգացու” - STAR2

1999-2000

Եվրասիա հիմնադրամ

23

Լիդերական շարժման ձևավորման ծրագիր “Ճանաչիր ինքդ քեզ”

1999

ԱՀՀ ՀԿԿ

24

Ծրագիր Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը որպես քաղաքացիական հասարակության ձևավորման հիմք”

1998-1999

Բաց հասարակության ինստիտուտ SOROS

25

Լուսավորչական ծրագիր տարբեր մարզերի ՀԿ-ների համարԴասեր առանց սահմանների”

1998

ԱՀՀ ՀԿԿ

26

Համայնքների կայացման աջակցության ծրագիր “Համայնքի զարգացում”-STAR1

1998

Եվրասիա հիմնադրամ

27

Ծրագիր “Բնակչության անապահով խավերի իրավաբանական և փաստաբանական աջակցության տրամադրում”

1996-2005

NED

28

Ծրագիր “Հումանիտար և տեխնիկական աջակցություն Հայաստանի հանրակրթական դպրոցներին և առողջապահական հիմնարկներին”

1996-1997

Counterpart, ԱՄՆ

29

ԾրագիրՀասարակական կազմակերպության հզորացում և իրավական աջակցության իրականացում”

1995

ԱՄՆ դեսպանատուն 1    2    3